Vytvoření Residence

Příkazy:

/res select vert        (zadat před vytvořením rezidence)  – Rozšíření oblasti rezidence od Bedrocku po nebe 

/res create <RESKA>                     – Vytvoří rezidenci

/res pset  <HRÁČ> trusted  true  – Povolení flagů v rezidenci pro jiného hráče

/res pset  <HRÁČ> trusted  false  – Zakázání flagů v rezidenci pro jiného hráče

/res remove <RESKA>                  – Odstraní rezidenci

/res give <RESKA> <HRÁČ>        – Převede rezidenci na jiného hráče

/res info <RESKA>                          – Informace o rezidenci

/res message <RESKA> enter <TEXT>   – Nastavení zprávy při vstupu do rezidence

/res message <RESKA> leave <TEXT>    – Nastavení zprávy při odchodu z rezidence

/res tpset                                           – Nastavení místa teleportu do rezidence

/res tp <RESKA>                              – Teleport do rezidence

/res subzone <RESKA> <SUB-RESKA>   – Vytvoří sezónu (sub-resku) v rezidenci

/res tp <RESKA> <SUB-RESKA>                               – Teleport na zadanou sezónu (sub-resku)

Flagy (Vlastnosti):

/res set <FLAG> true/false     – Nastaví flag rezidenci (povolí/zakáže)

move                    – Pohyb hráčů

build                     – stavění a boření

use                        – používání předmětů (dveře, páky …)

container            – používání beden

monsters             – spawnování mobů

creeper                – výbuchy creepra

flow                      – pohyb tekutin (voda, láva)

piston                   – fungování pistonů (redstonové obvody)

ignite                    – zapálení objektů

tp                           – vytvoření teleportu

subzone              – vytváření sub-resek

pvp                        – boj mezi hráči

damage               – ublížení

firespread          – šíření ohně (na Survivalu nefunguje)

explosions          – výbuchy TNT (na Survivalu nefunguje)